Kontakt os i dagHvis du har spørgsmål eller bare gerne vil have et

uforpligtende tilbud.

Energimærkning ved boligsalg eller udlejning

Sådan udføres en energimærkningEnergimærkningen udføres af vores energikonsulent, som registrere bygningen, måler og undersøger isoleringforhold, vinduestyper, døre og varmeanlæg. På det grundlag estimeres bygningens beregnede energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.​


Ved salg eller udlejning af eksisterende bygning

Ved salg eller udlejning af eksisterende bygninger, kan vi hjælpe med at udarbejde det lovpligtige energimærke. Er dit energimærke 10 år eller mere, skal der laves et nyt energimærke når bygningen skal sælges eller udlejes.


Til energimærkning af eksisterende bygning skal vi bruge:

BBR-oplysninger

Årsopgørelse for vand, varme og el-forbrug

Bygnings- og installationstegninger

Evt. attest for hulmursisolering


Bestil også Tilstandsrapport og EL-eftersyn hos A3 Bygningskonsulenter.

Hvis du skal sælge hus, og har brug for den samlede pakke, med tilstandsrapport, energimærke og el-eftersyn, så kan vi også hjælpe med det.

Bygningens kvalitet

Det beregnede forbrug er en god indikator for bygningens energimæssige kvalitet, som kan anvendes til at samenligende to huse. I modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har.


Nogle sparer på varmen - men andres fortrækker høj komfortvarme, eller har huset fyldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Energimærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på eller om vinteren var kold eller mild.


Energimærkeskala ​

Energimærkeskalaen går fra A til G, hvor A er delt op i A2020, A2015 og A2010. Skalaen svarer til den, som kendes fra en række energiforbrugende produkter, blandt andet hårde hvidevarer. Boliger, offentlige bygninger og bygninger til handel og service er omfattet af reglerne om energimærkning.
Energimærkning af nybyggeri

Energimærkning inden ibrugtagningAlle nye bygninger skal ifølge bygningsreglementet energimærkes. Det betyder at hvis du er ved at få opført en ny bolig, så skal den også have lavet et energimærke.


Ved nybyggeri

Ved nybyggeri kan vi hjælpe med at beregne det endelige energimærke inden ibrugtagning, til dette skal vi bruge:


  • Byggetilladelsen
  • Energirammeberegningen - XML-fil
  • Tegningsmateriale: snit, plan og facadetegninger
  • Beskrivelser af bygningsdele og konstruktionsopbygning.
  • Datablade for vinduer og døre (energidata)
  • Indreguleringsrapport for ventilationsanlæg
  • Trykprøve certifikat (blowerdoor test)
Energirammen - inden energimærket

I forbindelse med anmodning om byggetilladelse, skal der foreligge en energirammeberegning der opfylder bygningsreglementets krav. Energirammen omfatter bygningens samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand. Såfremt, der sker ændringer i projektet, skal beregningen udføres på ny.


Gennemgang af energiramme og de faktiske forhold

Når dit byggeri færdigmeldes, skal en beskikket energikonsulent eftervise, hvorvidt din bygning nu også er opført efter de krav og forudsætninger, der er i energirammeberegningen.


Energikonsulenten skal udarbejde et energimærke med baggrund i de beregninger, der er indsendt i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse samt ud fra en registrering af de faktuelle forhold.


Energikonsulenten skal have energirammeberegningen i elektronisk form og konsulenten må ikke rette i de data der modtages. Alle vores energikonsulenter er kvalificerede til den slags energimærker.Kontakt os i dagHvis du har spørgsmål eller bare gerne vil have et

uforpligtende tilbud.