Kontakt os i dagHvis du har spørgsmål eller bare gerne vil have et

uforpligtende tilbud.

Trykprøvning af boliger

Hvad er en TrykprøvningEn trykprøvning er en test af klimaskærmens tæthed, som viser hvor meget indeluft der kan passere ud igennem bygningsdelene. En trykprøvning udføres typisk som en blowerdoor test.


Ved en blowerdoor test monteres der en midlertidig dør i f.eks. hoveddøres dørkam, den spændes fast uden brug af skruer eller lignende. I den midlertidige dør monteres der herefter en ventilator, som kobles på en computer der udregner det det samlede lufttab/utæthed i klimaskærmen.


Fortrykprøvning

En fortrykprøvning er en trykprøvning foretaget på et tidligt stadie, hvor dampspærren er synlig. Det vil sige at eventuelle utætheder kan identificeres og udbedres - uden det er nødvendigt at bryde bygningsdele ned. Ved en synlig dampspærre kan testen ikke godkendes som en endelig trykprøvning, og der skal derfor foretages en endelig trykprøvning senere.


Fortrykprøvningen anbefales, hvis der bygges Lavenergi 2020 - eller hvis du ikke har erfaring med trykprøvninger fra andre projekter. Ved en fortrykprøvning vil du have mulighed for at gennemgå bygningen sammen med testeren fra A3 Bygningskonsulenter og derved få lukket de utætheder der måtte blive konstateret. Se beskrivelsen under trykprøvning for at se hvad din bygning bliver udsat for.


Trykprøvning og certifikat

Inden trykprøvningen kan udføres skal følgende kriterier være opfyldt:

 • Byggeriet er afsluttet, men ikke afleveret
 • Klimaskærmen skal være tætnet, dvs. vinduer skal være monteret, fuget og lukkede.
 • Afløb skal være tætnet, enten med vandlåse eller vha. midlertidig tape.
 • Emhætte skal være monteret.
 • Dampspærre må ikke være synlig (se evt. fortrykprøvning hvis dampspærren er synlig)
 • Ventilationsgennemføringer skal være udført.

Sådan udføres trykprøvning

Vi kontrollere at alle de ovenstående kriterier er opfyldt.

 • Tætner emhætten
 • Tætner ventilationsanlægget
 • Monterer en midlertidig blowerdoor i enten indgangsdør eller terrassedør
 • Kobler vores testudstyr til blowerdooren.
 • Laver en kort visuel gennemgang af huset for at kontrollere utætheder
 • Kører en test som dokumentation for at huset overholder tæthedskravet.
 • Udarbejder et fyldestgørende certifikat klar til godkendelse ved myndighederne.

Er bygningen ikke tæt nok?

Er der udfordringer med at overholde bygningsreglementets tæthedskrav, hjælper vi kan naturligvis hjælpe med at finde utæthederne, så de kan udbedres. Efterfølgende tester vi igen, så bygningen kommer i mål.


Fejl- og lækagesøgning

Hvis bygningen ikke består blowerdoor testen er der mulighed for at fejlsøge og dermed finde utætheder. Til at fejlsøge bruger vi i høj grad vores store erfaring samt vindhastighedsmåler, røg og termografi. Spørgsmål? kontakt os gerne for en snak om dit projekt.
Trykprøvning af erhvervs- og etagebygninger

Professionel og kyndig hjælpA3 Bygningskonsulenter er din professionelle samarbejdspartner, som hjælper dig igennem trykprøvningen fra start til slut. Vi har stor fokus på at levere Danmarks bedste service, hvilket er din garanti for et godt stykke arbejde i forbindelse med vores trykprøvninger og vores andre ydelser.


Hvor store bygninger kan testes

Der er ingen øvre grænse for hvor mange m², der kan trykprøves. Det er kun et spørgsmål om tilstrækkeligt udstyr og viden. ​ Det giver ofte et bedre resultat at trykprøve bygningen samlet, frem for at sektionsopdele bygningen. Ved en sektionsopdeling er det nødvendigt at bruge modtryk, for ikke at teste indvendige skillevægge/etageadskillelser​


Det skal vi bruge

Trykprøvning af større bygninger som erhvervsejendomme og etageejendomme adskiller sig ikke væsentligt fra trykprøvning af boliger, som beskrevet i afsnittet ovenfor.

Når vi skal udføre en blowerdoor test på en bygning med stor volume, har vi brug for at modtage:


- Byggetilladelsen

- Evt. Tegninger, som viser bygningens højde og omkreds (det kan være plan og snit tegning)Normen der testes efter​

Trykprøvningen skal foretages i henhold til DS/EN 13829 og DS/EN ISO 9972:2015 - Bygningers termiske ydeevne - Bestemmelse af bygningers luftgennemtrængelighed - Prøvningsmetode med overtryk skabt af ventilator. ​


Er byggetilladelsen givet før 1. juli 2016 bruges DS/EN 13829, og DS/EN ISO 9972:2015 bruges for byggetilladelser givet efter 1. juli 2016.Kontakt os i dagHvis du har spørgsmål eller bare gerne vil have et

uforpligtende tilbud.